Informacja o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo.

Informujemy, że:

  • administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Agro-Rydzyna z siedzibą w Kłodzie przy ul. Kolejowej 7k,

  • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: abi@agrorydzyna.pl,

  • dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody w celu, który wynika ze skierowanej do nas korespondencji mailowej,

  • odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być spółki z grupy kapitałowej Dino Polska oraz podmioty, którym Agro-Rydzyna powierzyła przetwarzanie danych osobowych, tj. takie jak: podmiot świadczący usługi informatyczne, czy też podmiot świadczący usługi hostingu i administracji niniejszej strony internetowej,

  • dane osobowe będą przetwarzane przez okres, który jest niezbędny do udzielenia odpowiedzi na skierowaną do nas korespondencję lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie,

  • ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

  • zgoda na przetwarzanie danych może być przez Pana/Panią wycofana w każdym momencie,

  • ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania kontaktu ze spółką Agro-Rydzyna.